Klinik Dışı Birimler
05 Şubat 2019

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Kimyasal Analiz Laboratuvarı     

Klinik Dışı Numune Kabul 
                                                                  
Raporlama                  
                         
Vezne